Why it's so important to travel

Uppdaterat: 30 dec. 2018

*Scroll down for Swedish* I will go as far as saying that the most important thing you can do in your life is to travel and discover the world. It will expand your mindset and increase your knowledge, probably better than any school could ever help you with.

Every time I return to Stockholm from a trip, my loved ones point out that I bubble of positive life energy and I know it myself. My creativity is shooting everywhere, I have so many new ideas and thoughts that I want to put into work. I can hardly sit still.


My travelling has been the key to thinking outside the box. For example, I meet other entrepreneurs and local people who make me see things in a new way. I get to try new food, experience new cultures and adapt to and navigate in new environments.

When I'm back home I have a tendency to move around in similar environments and meet the same people. When I do so I don't get any new impressions and life stays the same! In Sweden, people aren't generally very sociable either but in almost every other contry in the world it's much more fun and easy to network. You meet great contacts everywhere. Just taking a wild guess here and saying that it's also because I live out when I travel and at home I tend to just hate it haha.


Just to refer to some of the things that have happened to me when I have been traveling, I have started a business, gained completely new ideas of life after having lived in an orphanage in India, I've met everyone from successful entrepreneurs and actors to the coolest yogis living on a completely different frequency. Everything that happens doesn't only give me new ideas but also new knowledge about the world and myself. I see things clearer.


Above all, I think it's important to travel alone. I understand that it can be scary to travel alone, especially as a girl, but it's even more rewarding than traveling with someone else. Why?


- You will be more likely to interact with other people. They will come up to you and you will also search for others. If you have someone with you, it is easy to get caught up in socializing with that person.

- You can be who you want! Your friend will have preconceptions about you. When traveling alone, no one knows who you are. It opens up for new thoughts and views, you don't get stuck in old patterns just as easily where you act to be the person people think you are.

- You are free to do exactly what you want with your days. You don't have to wait for the other to wake up, go home when he wants to sleep or eat the food she or he likes. You can do exactly what YOU feel like doing when you wake up.

- You have to solve all the problems yourself! How is that positive? When there is no one to take care of you, you will learn to navigate and manage situations alone. You need to throw yourself out and face situations you don't always know how to get out of. To refer back to my post 'dare to fail and be uncomfortable' - how else would you grow as a human being and learn?


If there's one thing I think you should spend money on this year then it's a trip. And not a 7-day holiday all inclusive to Mallorca."When in doubt - travel" I chose this quote because it explains what I wrote above - everything that happens when I travel doesn't only give me new ideas but also new knowledge about the world and myself. I see things clearer.


 

Vikten av att resa Jag vågar säga att det viktigaste du kan göra i ditt liv är att resa och upptäcka världen. Det kommer att expandera ditt tankesätt och utöka dina kunskaper, förmodligen bättre än vad någon skola kan hjälpa dig med.

Varje gång jag är hemma och mellanlandar från en resa till en annan så påpekar mina nära och kära att jag har en helt ny livsenergi och jag känner det själv. Min kreativitet sprutar, jag har så många nya idéer och tankar som jag vill sätta i verk att jag knappt kan sitta still.


Mitt resande har varit nyckeln till att tänka utanför boxen. Jag träffar exempelvis andra entreprenörer och lokalbefolkning som får mig att se saker på ett nytt sätt. Jag får prova ny mat, uppleva nya kulturer och anpassa mig till och navigera i en ny miljö.

När jag är hemma så har jag en tendens att röra mig i ungefär samma miljöer och träffa samma människor. När man gör det så får man inga nya intryck och life stays the same (förmodligen, iallafall mitt)! I Sverige är folk generellt inte så sociala, men i typ alla andra länder i världen så är det mycket roligare att nätverka och man träffar bra kontakter överallt.


Bara för att hänvisa till några av de saker som har hänt mig när jag varit på resande fot så har jag startat företag, fått helt nya livsinsikter efter att ha bott på ett barnhem i Indien och träffat allt från framgångsrika entreprenörer och skådisar till de häftigaste yoga- och medidationsutövarna som lever på en helt annan frekvens. Allt som händer ger mig inte bara nya idéer utan också nya kunskaper om världen och mig själv. Jag ser saker klarare.

Framförallt tycker jag att det är fantastiskt att resa ensam. Jag förstår att det kan vara läskigt att resa själv, speciellt som tjej, men det är ännu mer givande än att resa med någon annan. Varför?

- Du har lättare att interagera med andra människor. De kommer att komma fram till dig och du kommer också att söka dig till andra. Om du har någon med dig så är det lätt att man fastnar i att umgås med den personen.

- Du kan vara vem du vill! Din vän kommer att ha förutfattade meningar om dig. När du reser ensam så vet ingen vem du är. Det öppnar upp för nya tankar och synsätt, du fastnar inte i gamla mönster lika lätt.

- Du är fri att göra precis vad du vill med dina dagar. Du måste inte vänta på att den andra ska vakna, gå hem när denne vill sova eller äta den maten som hon eller han gillar. Du kan göra precis vad DU känner för när du vaknar.

- Du måste lösa alla problem själv! Hur är det positivt? När det inte finns någon som tar hand om dig så lär du dig att navigera och hantera situationer ensam. Du behöver kasta dig ut och utsättas för situationer du inte alltid vet hur du ska ta dig ur. För att återkoppla till mitt inlägg om att våga misslyckas och vara obekväm - hur ska du annars växa som människa och lära dig?


Om det är en sak jag tycker att du ska spendera pengar på i år så är det en resa. Och inte en 7-dagars semester all inclusive till Mallorca.'When in doubt - travel' Jag valde det quotet för att det förklarar det jag skrev ovan - allt som händer ger mig inte bara nya idéer utan också nya kunskaper om världen och mig själv. Jag ser saker klarare.