What you really dream about

Uppdaterat: 29 dec. 2018

*Scroll down for Swedish*

What makes you happy? Like for real? This is a question we all really should ask ourselves over and over again until we know the answer. I didn't know what made me happy for real before I started this 'journey'. Or at least I hadn't acknowledged it and said it out loud to myself.

Sure I don’t know 100% of everything that really makes me "happy", but I have noticed one thing. When I do something I love, a side of me comes out that doesn’t really exist otherwise. I can forget about eating and I can work for soooo many hours but still have more energy than ever before. On the other hand, when I go to a job that I dislike, on a daily basis - or deny myself what I really feel good about - then the exact opposite happens. I'm tired all the time, become unproductive and depressed. I found this quote that speaks to me 100%, anyone else who feels the same? 'you often feel tired, not because you've done too much, but because you've done too little of what sparks a light in you'


After all, this means that there is a personal formula for your own spiritual 'happiness' and together with practice - probably success. Never is anyone as successful as when they are incredibly passionate about what they’re doing. Just take musicians, photographers or actors for example. I dare to compare this to being in love; you are ready to spend all your time, energy and money because it gives you so much energy back.


So how do you find what "sparks a light in you" then? The worst part of all is that no one other than you can find the answer to this. Therefore, I am a firm believer that you have to make an internal journey in order to find the answer, you have to dare to look for it and make mistakes. You will never be able to put this responsibility on someone else. Do what you fear, ask yourself difficult questions and explore what is the true you. Stop doing what makes you unhappy and dare to get lost.


One tactic that I usually use when I don’t know the answer to something is to start backwards. Since I didn't know what my dreams were, I started to define my nightmares. The answers to that were:

- Being "average"

- Getting stuck in my comfort zone and not developing as a human being

- Lying on my death bed and regretting things I didn't do or say

- Not living up to my potential


You can see a common theme that also tells about my deepest values ​​- my freedom, my desire for adventure and my self-realization. You see that there was no alternative for me but to do something about my everyday life. I can't live a classic "normal" life because it goes against everything I stand for. That's why I'm looking for something else. Find out what your own core values are!

Have you heard of push & pull factors? (in the context of migration): "Push factors are those that force the individual to move because the individual is at risk if they stay. Pull factors are the factors in the destination country that attract the person or group to leave their home." The push factors are your nightmares and the pull factors are your dreams. Define what your push / pulls are and let them be what takes you forward. Create your own formula.


Yes, it’s scary to say your dreams out loud, it puts a lot of pressure on us to actually follow through - we probably have to spend many hours and a huge amount of energy in it for it to happen. It’s probably even more scary to say your dreams out loud to other people, what if you fail, then everyone will know. But what is the alternative? To always walk around and dream about something that will never happen because you don’t dare to admit it and do it full out? To live a life that goes against your own values ​​because you don’t dare to take the time to look for what "sparks a light in you"? Is it worth it?


People talk about being "comfortable" when you continue to live an everyday life because it "works". But in my opinion, it’s the exact opposite, it’s painfully stressful. For your own sake: make it your mission to find what "sparks a light in you" and repeat it over and over again. Nothing will ever make you feel as good as that.


 

Det du egentligen drömmer om


Vad får dig att må bra? Liksom på riktigt? Det här är en fråga vi alla verkligen borde ställa oss om och om igen tills vi vet svaret. Jag visste inte vad som fick mig att må bra innan jag påbörjade den här 'resan'. Eller jag hade iallafall inte erkänt det och uttalat det för mig själv.

Jag vet visserligen inte till 100% allt som verkligen gör mig "lycklig", men en sak har jag märkt. När jag sysslar med något jag älskar så kommer en sida fram ur mig som inte existerar annars. Jag kan glömma att äta och jag kan jobba hur många timmar som helst men ändå ha mer energi än någonsin tidigare. När jag å andra sidan dagligen går till ett jobb jag ogillar eller missunnar mig själv det som jag verkligen mår bra av - då händer den exakta motsatsen. Jag är trött hela tiden, blir oproduktiv och deprimerad. Jag hittade det här quotet som stämmer in på mig till 100%, någon annan som känner igen sig??


Det här betyder ju ändå att det finns en personlig formula till din egen själsliga 'lycka' och tillsammans med övning - förmodligen framgång. Aldrig är någon så framgångsrik som när denne är otroligt passionerad för det den gör. Ta bara musiker, fotografer eller skådespelare som exempel. Jag vågar jämföra det här med att bli kär; du är redo att spendera all din tid, din energi och dina pengar eftersom det ger dig så otroligt mycket energi.


Så hur hittar man det som "sparks a light in you" då? Det värsta av allt är att ingen annan än du kan svara på vad det är. Därför är jag en firm believer att man måste göra en inre resa för att kunna hitta svaret, du måste våga testa och göra fel. Det kommer aldrig funka att lägga över ansvaret på någon annan. Gör det du är rädd för, ställ dig själv svåra frågor och utforska ditt inre. Sluta med det som gör dig olycklig och våga vara vilse.

En taktik som jag brukar använda mig av när jag inte vet svaret på något är att börja bakifrån. Eftersom jag inte visste vad mina drömmar var så började jag med att definiera mina mardrömmar. Svaret på det var: - Att vara "average" - Att fastna i min comfortzone och inte utvecklas som människa

- Att ligga på min dödsbädd och ångra saker jag inte gjorde eller sade

- Att inte leva upp till min potential


Man kan se ett genomgående tema som också skvallrar om mina djupaste värderingar - min frihet, äventyrslust och mitt självförverkligande. Ni ser ju att det inte fanns något annat alternativ än att göra något åt min vardag. Jag kan inte leva ett klassiskt "svensson-liv" eftersom det strider mot allt jag står för. Därför söker jag efter något annat. Ta reda på dina egna värderingar!


Har ni hört talas om push- & pullfaktorer? (i sammanhanget migration):"Push-faktorer är de som tvingar individen att flytta eftersom individen riskerar något om de stannar. Pull-faktorer är de faktorer i destinationslandet som lockar personen eller gruppen att lämna sitt hem." Push-faktorerna är dina mardrömmar och pull-faktorerna är dina drömmar. Definera dina push/pulls är och låt dem vara det som tar dig framåt. Skapa din egen formula.


Ja, det är jätteläskigt att uttala sina drömmar högt för sig själv, det lägger en stor press på att vi måste göra det - förmodligen spendera många timmar och enormt mycket energi på att det ska hända. Ännu läskigare är det ju att berätta om sina drömmar för andra människor, det kan ju vara så att man misslyckas och då kommer alla att veta det. Men vad är alternativet? Att alltid gå och drömma om något som aldrig kommer att hända för att man inte vågar satsa? Att leva ett liv som strider mot ens egna värderingar för att man inte orkar eller vågar ta sig tiden att leta efter det som "sparks a light in you"? Är det värt det?


Man pratar om att vara "bekväm" när man fortsätter leva ett vardagligt liv för att det "funkar". Men enligt mig är det raka motsatsen till bekvämt, det är sjukt stressigt. För din egen skull: gör det till ditt livs mission att hitta det som "sparks a light in you" och upprepa det om och om igen. Inget kommer få dig att må så bra som det.