My photo editing - the basics

*Scroll down for Swedish* So many people have lately been asking me how I edit my pictures. I do this both for my own instagram and for Saltyhair. I thought I would share with you my best apps and show you some of the steps and results you can get!


Different kind of sceneries and light need different kind of edits. I always think it's better if you know what you're doing because presets/filters can work to some extent but to make each picture look good you probably have to make some extra edits yourself.

Start with downloading these for apps - I'll talk you through what they do. Maybe you don't need all four of them but try them out and then you can decide which ones you like and delete the others. And yeah - they're all free (if you don't wanna use extra functions)1 - Facetune

OK so this app is what makes instagram the biggest scam ever. It's probably used to some extent by every instagram model (and everyone else). In this app you can pretty much change the look on your body and your face or at least make it a lot better.

To the right is a picture of how the app looks. The 'reshape' icon is used to make butts bigger, waists smaller etc. The 'retouch' icon you can use to smooth skin out, remove dark circles, make the eyes whiter etc. Many people also use the 'whiten' tool (under retouch) to paint on the background, lighter backgrounds often make the pictures look more luxurious.


This is an example of what you can make with Facetune. I exaggerated here - to the left is the original picture of me - on the one to the right of it I've used the reshape tool to make my butt bigger and my waist smaller.

PLEASE don't overuse this app, it looks awful, but use it to make things slightly better.


2 - Lightroom

So this app is a MUST HAVE, I don't know how I did anything before I had it. In this app I change all the light and colors of the picture, so I use it for every picture I edit.

To the right is a picture of how the app looks. The icon with the thermometer represents the colors of the picture and the sun icon is where you edit the light. What I do here differs between the pictures because they all have different lights and colors. If the picture is too light you probably need to lower the brightness and maybe darken the shadows. If you increase the contrast you basically make the difference between dark and bright bigger. If it's too 'yellow-ish' you can decrease the yellows or the over all saturation.


This is an example of what I made with Lightroom - before and after. Basically I got rid of some of the yellows and greens, then I darkened the shadows, lowered the brightness and increased the contrast.

Unfortunately there are a lot of words that you need to understand, so you should take your time to learn what the different things do to a picture. It's worth it!!! For example: Saturation = makes the overall picture more or less colorful Though I prefer to change one color at a time instead of doing all the colors in the picture. Contrast = makes the dark parts darker and the light parts lighter

Though I prefer to change the shadow / brightness on their own instead of both at the same time.


3 - Snapseed

Some people almost only use snapseed - this is a matter of taste. In this app you have all the basic light / color editing such as brightness, shadows and saturation. You also have a 'healing tool' with which you can remove scars, annoying people in the background etc.

To the right is a picture of how the app looks. You have so many tools here, for example the adjustment of colors, light, details, you can use the 'selective' tool to target special areas of the photo with brightness, saturation etc. You kind of have to try this yourself, it's too much to explain....


This is an example of what I made with Snapseed - before and after. So basically I've changed the saturation of the sky, I've cropped the photo to fit instagram and I've removed all the annoying things in the background with the 'healing' tool.


4 - RNI Films RNI-films give your pictures this trendy 90's look, like a polaroid. So I use this app when I want to give my pictures a vintage look. In this app though you also have the basic light / color editing tools like shadows, brightness, saturation etc and some filters so this app goes a long way on its own.

To the right is a picture of how the app looks. The left icon of a video-roll are presets (filters) that you can choose if you want something to start with. Then to the right you have the tool icon where you manually edit your picture. The main functions I use here are grain, fade and dust. Grain = the picture becomes grainy Fade = the overall picture and especially the darker parts of the pic become 'faded' Dust = the white dust on top of everything, almost like the picture has been scratched on


This is an example of what I made with RNI - before and after. I added the filter 'Fuji FP 100c' and then I added some fade, grain and dust on my own.

Good luck! I'm thinking of making a video of this as well - let me know if you wanna know more! Since comments don't work here.... write me an insta DM!


 

Hur jag redigerar mina foton - grunderna


Så på senaste tiden har jag fått många frågor om hur jag redigerar mina foton. Jag gör det här både för min egen instagram och för Saltyhair. Jag tänkte dela med mig av apparna jag använder och visa några av stegen och resultaten man kan få!


Först: olika omgivningar och ljus behöver olika typ av redigering. Det är alltid bättre om man har lite koll på vad olika funktioner gör med en bild - filter kan funka till viss grad men för att få varje bild bra så är det bäst om man kan göra lite manuella ändringar själv. Ingen bild är den andra exakt lik.


Börja med att ladda ned de här fyra apparna - jag ska förklara vad du gör med dem. Du kanske inte behöver alla fyra men prova dem, sen kan du bestämma dig för vilka du gillar / behöver och radera de andra. Och ja - de är alla gratis (om du inte vill ha extrafunktioner)1 - Facetune OK så den här appen är vad som gör instagram till världens största scam. Den används förmodligen till någon grad av varenda instagram-modell (och alla andra). I den här appen kan du i princip ändra hur både ditt ansikte och din kropp ser ut, eller iallafall förbättra det.


Till höger är en bild på hur appen ser ut. 'Reshape'-funktionen är den som används för att göra rumpor större, midjor smalare etc. 'Retouch'-funktionen kan du använda för att göra huden jämnare, ta bort mörka ringar under ögonen, göra ögonen vitare etc. Många använder också 'whiten' verktyget för att göra bakgrunden vitare - det ger ofta bilderna en lyxigare look.

Det här är ett exempel på vad man kan göra med Facetune. Här har jag överdrivit - till vänster är originalbilden av mig - den till höger har jag använt reshape-verktyget på för att göra min rumpa större och min midja smalare. SNÄLLA använd inte den här appen så här överdrivet, det ser hemskt ut. Använd den för att göra saker aningen bättre.


2 - Lightroom

Så den här appen MÅSTE du ha, jag vet inte hur jag klarade mig innan jag hade den. Här redigerar jag bokstavligen varje bild jag tar - allt från ljus till färg.

Till höger är en bild på hur appen ser ut. Ikonen med termometern representerar bildens färger och om du trycker på ikonen med en sol kan du redigera ljuset. Vad jag gör med de två olika kategorierna beror på bilden eftersom alla bilder har olika färger och ljus. Om bilden är för ljus behöver du förmodligen sänka ljuset (brightness), och göra skuggorna mörkare (shadows). Om du ökar kontrast så ökar skillnaderna mellan mörkt och ljust. Om bilden exempelvis är för 'gul' eller färgglad så kan du minska de gula tonerna eller hela färgen i bilden.

Här är ett exempel på vad jag har gjort i Lightroom - före och efter. Det jag har gjort är i princip att minska det gula och gröna i bilden, gjort skuggorna mörkare, sänkt ljusstyrkan och ökat kontrast.

Tyvärr är det många ord att lära sig och man måste förstå innebörden av vad de olika funktionerna gör med en bild. De är också ofta på engelska. MEN det är värt att lära sig!!! Till exempel: Saturation (mättnad) = gör hela bilden mer eller mindre färgglad Jag föredrar dock att öka/minska mättnaden på respektive färger istället för hela bilden Kontrast = gör de mörka delarna av ett foto mörkare och de ljusa ljusare Jag föredrar dock att ändra skuggor / ljus för sig istället för båda samtidigt

3 - Snapseed

Vissa använder faktiskt bara Snapseed när de redigerar sina foton - allt är en smaksak. I den här appen kan du redigera grundläggande ljus och färg så som skuggor, ljusstyrka och mättnad. Här finns också min personliga favorit - 'healing' verktyget som gör det möjligt att ta bort ärr och irriterande saker i bakgrunden.


Till höger är en bild på hur appen ser ut. Det finns så många olika verktyg här, till exempel justering för ljus, färger, detaljer och 'selective' verktyget som gör det möjligt att redigera specifika områden av bilden med mättnad osv. Du måste typ testa dig fram här, det är för mycket att förklara i text... ge inte upp för snabbt!


Det här är ett exempel på vad jag har gjort i Snapseed - före och efter. Så jag har ändrat mättnaden på himlen, klippt bilden till instagram-size och tagit bort irriterande saker i bakgrunden med 'healing' verktyget.


4 - RNI Films

Den här appen ger dina bilder den här trendiga 90-tals looken som en polaroid. Jag använder den här appen när jag vill ge mina bilder en vintage look. Här finns också basic verktyg för att redigera skuggor, ljus, mättnad (färg) etc och några färdiga filter. Man kommer alltså ganska långt på den här appen.

Till höger är en bild på hur appen ser ut. Den vänstra ikonen som föreställer en filmrulle har färdiga filter som du kan utgå ifrån. Till höger under ikonen med verktyg kan du manuellt redigera bilden. Huvudfunktionerna jag använder här är grain, fade och dust. Grain = ger bilden en kornig look Fade = bilden och speciellt de mörka färgerna blir 'fadeade' vilket ger en matt look Dust = det vita dammet ovanpå allt, som om bilden har blivit repad Det här är ett exempel på vad jag har gjort med RNI - före och efter. Jag använde filtret 'Fuji FP 100c' och adderade sedan lite fade, grain och dust på egen hand.


Lycka till! Jag funderar på att göra videos om det här också - let me know om du vill lära dig mer! Eftersom kommentarer inte funkar här så... skriv ett DM på insta!