My training

Uppdaterat: 17 juli 2019

*Scroll down for Swedish*

I've received a lot of requests for training posts so here is the first one! Since the diet is as important as the training, I'll publish a separate post for that.

I grew up in a very active family and have been training as long as I can remember. I have played floorball for 11 years, danced everything from contemporary to streetdance, worked as a dance teacher, tried soccer, gymnastics, tennis and yoga. As a 16-year-old I started going to the gym and since then it's my favorite kind of training. As a 21-year-old I became a site manager for one of Swedens' biggest gyms and I started training more than ever, both weights and group training. Although I'm not a personal trainer myself, I've worked closely with my PTs for several years on the facility and I hired and coached my group training instructors.


The only recipe for sustainable training is (as with diet) to start from what you like. I know many people hate going to the gym but I actually love it! For me, it's a full hour where I can "disappear in my own world", play good music and challenge myself. I'm a real loner when it comes to training and of course I also enjoy the environment because I used to work at the gym. If you hate the gym you might instead want to try something else, but my posts in this blog will focus on training at the gym.


Here's how my training looks in general:

I work out at the gym about 5 days a week. Personally, I don't think that you need to divide the body into smaller muscle groups, I do legs / butt two of the days, upper body two days and the last day I do some cardio. I'm really not a marathon runner but I like to run on the treadmill for 20-30 min and then I do some exercises, eg. burpees and situps.


I have the same tactic when it comes to training as with diet - find what works for you - that will make everything som much easier for yourself. Create about 5 different exercise programs - two for upper body, two for lower body and one for cardio. Write them down in your phone so you always have them available. Become an expert on your programs and on your exercises, then increase the weights or repetitions as you become stronger. Replace the programs after a while.


Make the training part of your everyday life, go to the gym immediately before or after work and always have some healthy snacks with you just in case. Make sure you are close to the gym! It's better to have an okay gym that is close to you than to have a great gym that is far away. Make the training routine just like going to work and don't think too much! Make sure you get there and have your programs ready so you know exactly what to do. Every day also doesn't have to be perfect, some training is better than no training.


I will not beautify the whole thing, continuity and results of training unfortunately require discipline and you're the only one who can do it for yourself.

In future posts I will share more specific exercises for, among other things, getting a flat stomach and a nice round butt. There will also be pictures!


Don't forget that diet and exercise go hand in hand. You will never get a flat stomach by doing 500 situps every day if you eat bad food. Everyone also has different starting positions and needs. If you want to have your own customized work-out program, I'll probably be able to help you, email me and we can discuss it! 

Min träning

Jag har fått en hel del önskemål om träningsinlägg så här kommer det första! Eftersom kosten är lika viktig som träningen så delar jag även med mig av det i ett separat inlägg.


Jag är uppvuxen i en väldigt aktiv familj och har tränat så länge jag kan minnas. Jag har spelat innebandy i 11 år, dansat allt från modern dans till street, jobbat som danslärare, testat på fotboll, friidrott, tennis, gymnastik och yoga. Som 16-åring började jag träna på gym och sedan dess är det min favoritform av träning. Som 21-åring blev jag platschef på Fitness24Seven och började träna mer än någonsin, både vikter och gruppträning. Även om jag själv inte är utbildad PT så har jag under flera års tid jobbat tätt ihop med mina PTs på anläggningen och jag anställde och coachade mina gruppträningsinstruktörer.


Det enda receptet till hållbar träning är (precis som med kost) att utgå från det du gillar. Jag vet att många hatar att gå till gymmet men jag älskar det! För mig är det en timme där jag får "försvinna" i min egen värld, spela bra musik i lurarna och utmana mig själv. Jag är en riktigt loner när det kommer till träning och jag trivs såklart också i miljön eftersom jag brukade jobba på gym. Om du hatar gymmet så kanske du istället ska satsa på något annat, men mina kommande inlägg i den här kategorin kommer att fokusera på träning på gym.


Så här ser min träning ut generellt:

Jag tränar på gym ungefär 5 dagar i veckan. Personligen tycker jag inte att man behöver dela upp kroppen i mindre muskelgrupper, jag kör ben/rumpa två av dagarna, överkropp två dagar och sista dagen konditionsträning. Jag är ingen marathonlöpare men springer då gärna på löpbandet i 20-30 min och jag gör några övningar, t.ex. burpees och situps.


Jag har samma taktik när det kommer till träning som med kosthållning - hitta det som funkar för dig och underlätta på så sätt för dig själv. Skapa typ 5 olika träningsprogram - två för överkropp, två för underkropp och ett för cardio. Skriv ned dem i din mobil så att du alltid har dem tillgängliga. Bli expert på dina program och på dina övningar, öka sedan vikterna eller repetitionerna allteftersom att du blir starkare. Byt ut programmen efter ett tag.


Gör träningen till en del av din vardag, gå dit direkt innan eller efter jobbet och ha alltid med dig mellis ifall att. Se till att ha nära till gymmet! Hellre ett okej gym som är nära än ett fantastiskt gym som ligger långt bort. Gör träningen till en rutin precis som att gå till jobbet och tänk inte för mycket! Se till att ta dig dit och att ha dina program redo så att du vet exakt vad du ska göra. Varje dag behöver inte vara perfekt, lite träning är bättre än ingen träning.

Jag ska inte försköna det hela heller, kontinuitet och resultat av träning kräver tyvärr disciplin och det är bara du som kan göra det för dig själv.


I kommande inlägg kommer jag att dela med mig av mer specifika övningar för bland annat mage och rumpa. Det kommer också bilder!


Glöm inte att kost och träning hänger ihop. Du kommer aldrig att få en platt mage genom att göra 500 situps varje dag om du äter dåligt. Alla har också olika utgångslägen och behov. Vill du ha ett eget anpassat träningsupplägg så kan jag hjälpa dig, maila mig så kan vi diskutera det!