Ibiza - Saltyhair is born

Uppdaterat: 15 maj 2019

*Scroll down for Swedish* After being in Bali for a whole month, we didn't really want to go home at all, but what could we do when we didn't have a visa. In the end, we ended up in Ibiza, who would have thought that Saltyhair would be born here?

We sat at a coffee-shop in Bali and realized that we soon would have to leave the country. One month had gone by so fast and we didn't really want to leave but without a visa we couldn’t stay. We went through our options. What we knew was that we absolutely didn’t want to go home to ice cold Sweden, but it’s expensive to travel and none of us had any income at the moment. Was there some way we could get away cheaper? Then we remembered that Josef has family who live in Ibiza. Without much thought we booked tickets there.


We kind of froze to death and had to buy both winter jackets and heaters for the apartment. We stayed in his cousin's apartment and when we got there the water heater had just broken down, and the homes in Ibiza are not isolated. This was the opposite of paradise. Ibiza in the summer is a nice sunny party island but in the winter it's completely dead and really cold. Unlike Sweden, at least it was bright all day (and of course a little warmer) so we got our daily dose of vitamin D, but it was not as easy to focus on our well-being with so much external stress. We went to Es Vedrá, walked around, ate (far too much) food and celebrated Christmas with Josef’s family.


One very late evening we were in the apartment, frozen and bored. Suddenly Josef bounced out of the kitchen and said "we should start a webshop where we sell something”! He was kind of joking but still there was some seriousness in his eyes. He picked up a plastic skull(?) and said ”maybe something like this"? Of course I totally rejected his proposal, but instead I suggested that we could sell bikinis, mostly because I love bikinis and then I could get some myself. With his usual enthusiasm, Josef thought that this was the best idea ever so we started looking for bikini suppliers at 2 am.


It all ended with us ordering a bunch of bikinis from different suppliers. That night none of us could sleep because we were so hyped, we were lying in bed brainstorming on the name for the bikinibrand, somewhere there in the middle of everything we fell asleep.

(Too) early in the morning, Josef bounced out of bed and shouted "SALTYHAIR! It should be called SALTYHAIR!". So now we had the name.


We took a morning walk down to Ibiza harbor where we often had crepes for breakfast and we sat down to work. How do we build a website? What do we have to do now? We need to start a company! We have to take pictures! Who will manage the numbers? How much would this cost? What if we don't even sell a single bikini? We had so many questions and things to sort out.


On new year's eve we flew back home to Sweden, we had plenty of things to do now. New year's eve is overrated anyways.

 

Ibiza - Saltyhair is born

Efter att ha varit på Bali en hel månad så ville vi egentligen inte alls hem, men vad hade vi för val när vi inte hade något visum. Till slut hamnade vi på Ibiza, vem hade trott att Saltyhair skulle födas här?

Nu satt vi på ett fik på Bali och insåg att vi snart måste lämna landet. En månad hade gått så sjuuukt fort och vi ville egentligen inte därifrån men utan visum fick vi inte stanna. Vi gick igenom våra alternativ. Det vi visste var att vi absolut inte ville hem till iskalla Sverige, men det är ju dyrt att resa och ingen av oss hade någon inkomst. Gick det att komma undan billigt på något sätt? Då kom vi på att Josef har familj som bor på Ibiza. Utan större eftertanke bokade vi biljetter dit.


Vi frös typ ihjäl och köpte både vinterjackor och element. Vi bodde i hans kusins lägenhet och när vi kom dit gick precis varmvattenberedaren sönder, dessutom är ju inte husen isolerade. Det här var inte direkt något paradis. Ibiza på sommaren är en riktigt solsäker partyö men på vintern är det helt dött. Till skillnad från Sverige var det iallafall ljust hela dagarna (och såklart lite varmare) så vi fick vår dagliga dos vitamin D, men det var inte lika lätt att fokusera på sitt välmående med så mycket yttre påfrestningar. Vi åkte till Es Vedrá, promenerade runt, åt (alldeles för mycket) mat och firade jul med Josefs familj.


En väldigt sen kväll var vi i lägenheten, frusna och uttråkade. Plötsligt studsade Josef fram ur köket och sa att "vi borde ju starta en webshop där vi säljer nåt"! På skoj men ändå med någon sorts allvar tog han upp en dödskalle i plast och sa "kanske typ såna här"? Såklart totalsågade jag hans förslag men föreslog istället att vi kunde sälja bikinis, mest för att jag älskar bikinis och då kunde jag ju få några själv. Med sin vanliga entusiasm tyckte Josef att det här var den bästa idén någonsin så vi började leta bikinileverantörer klockan 2 på natten.


Det hela slutade med att vi beställde hem ett gäng bikinis från olika leverantörer. Den natten kunde ingen av oss sova för vi var så taggade, vi låg i sängen och spånade på namn för märket och somnade till slut någonstans mitt i allt.

Alldeles för tidigt på morgonen studsade Josef upp ur sängen och skrek "SALTYHAIR! Det ska heta SALTYHAIR!".


Vi tog en morgonpromenad ned till Ibizas hamn där vi ofta åt crepes till frukost och satte oss ned för att jobba. Hur bygger man en hemsida? Vad måste vi göra nu? Vi måste starta ett företag! Vi måste fota! Vem ska sköta ekonomin? Hur mycket kostar allt? Tänk om vi inte ens säljer en enda bikini?


På nyårsafton flög vi hem till Sverige, vi hade ju massor att fixa nu. Nyårsafton är ändå överskattat.