How to dare to take the step

Uppdaterat: 29 dec. 2018

*Scroll down for Swedish*

This will probably be an ever-ongoing war within us all - our comfort zone vs our dreams. The only thing that stands between you and what you dream of is really yourself, and yes I know that you’ve heard it so many times but it’s also completely true. Most often, it’s your fear and the uncertainty together with the 'comfortable safety’ in our comfort zone that cripples us. All of us are very different when it comes to what we need to feel good, therefore I say; make sure to create the plan and the safety net YOU need to be able to take the step.


Taking the step out into "the unknown" probably means that you will feel lost in your everyday life and the outcome later in life is uncertain. Perhaps it’s easier to stay in the everyday-life where you know what you're doing and what you get, but is that really what you want? Does it make you feel good? We’re not made for a life where we constantly move within our comfort zone. If you go into thoughts where you ask yourself "is this all?" - then you are there. In the comfort zone you find stability but no development.


In previous posts I wrote about daring to fail, being lost, uncomfortable, finding your push & pulls and searching for the passion and 'what you really want to do'. Yet I understand that motivation isn't always enough. Everyone is not like me who just do things and thinks that everything is gonna solve itself. Therefore, you have to find YOUR formula - what do you need for you to dare?


So okey let's face it, we live in a capitalistic world - we need money to live. Is that what stresses you? It was and is stressful for me too. That means that I have to find something that will generate money. When I quit my job I had saved up 20k usd and it took the edge off the stress! So save up some money if it helps.

You may not even have to cancel your job, check if you can take some time off if it makes you feel safer. Then you know you can always come back.

Create a detailed plan if needed; which countries do you want to visit and how much will it cost you? For example, Asia is really cheap, once you get there you can live with a high standard to one third of the price in Sweden. If it feels better to plan your destinations and activities; do it! Maybe it feels better if you bring someone else with you? Check if anyone wants to go with you!


You may even be able to find something to work with part-time while traveling around or working on your own creative project, just to have a side income. You can, for example, work as an English / Swedish teacher online, create content for other websites (photo / text) or do other small freelance jobs. Check out Youtube and imitate others who do what you want to do, you don't have to reinvent the wheel. How did they go about it?


It also usually feels better if you ask yourself the question "what is the worst thing that can happen" and maybe you should have a plan for what you would do if it happened. I thought that the worst thing that could happen was that I would be in another country feeling like I hadn't found my passion and I had no money left. But I could always just come back to Sweden when I wanted to and I could get a new job if needed. Even a shit job just to earn some money. No decision you make has to be forever, you can always go back, change direction or start over.


Really anything can happen in life, but to some extent you have to take a step in another direction. Take responsibility for your own happiness and do what you need to find it.

This is applicable in all areas and at all ages. If you are thinking of leaving your partner, starting a business, traveling or whatever - make it easier for yourself by finding out what YOU need to dare.


In the next post I will talk about how to find what you are 'meant' to do.

I’m gonna end this post with a YouTube tip! "How to stop being a victim" from an amazing youtube channel called "actualized" - the episode is about taking responsibility for your own life and your own happiness. https://www.youtube.com/watch?v=5rey8B-yu5Y 

Hur vågar man ta steget?


Det här kommer nog att vara ett evigt pågående krig inom oss alla - vår comfortzone vs våra drömmar. Det enda som står mellan dig och det du drömmer om är du själv, och ja det är töntigt och uttjatat men också helt sant. Oftast är det rädsla och osäkerhet tillsammans med bekvämligheten i vår comfortzone som sätter krokben för oss. Vi är också alla olika, därför säger jag; lägg upp den plan och skapa det skyddsnät DU behöver för att våga ge dig ut.


Att ta steget ut i "the unknown" innebär ju förmodligen en känsla av att vara vilsen och både vardagen och livets utgångsfall är ovisst. Det är kanske enklare att stanna kvar på ett jobb där man vet vad man gör och vad man får, men är det vad du vill? Får det dig att må bra?

Vi är inte gjorda för ett liv där vi konstant enbart rör sig inom vår comfortzone. Om du går i tankar där du frågar dig själv "är det här allt?" så befinner du dig där.

Här finns stabilitet men inte utveckling.


Jag har tidigare skrivit inlägg om att våga misslyckas, vara vilse, obekväm, hitta sina push & pulls och att söka efter sin passion och 'det man egentligen vill göra'. Ändå förstår jag att det inte alltid bara räcker med motivation. Alla är inte som jag som 'bara gör saker och tänker att allt löser sig'. Därför måste du hitta DIN formula - vad behöver DU för att våga kasta dig ut?


Så okej let's face it, vi lever i en kapitalistisk värld - vi behöver pengar för att leva. Är det det som stressar dig? Det var och är stressigt för mig också. Det innebär ju att jag måste hitta något som som kommer att generera mig pengar. När jag sa upp mig så hade jag sparat ihop närmre 200k och det tog udden av stressen! Så spara ihop lite pengar om det hjälper.

Du kanske inte ens behöver säga upp dig från ditt jobb, kolla om du kan ta tjänstledigt om det får dig att känna dig tryggare. Då vet du att du alltid kan komma tillbaka.


Lägg upp en plan om det behövs; vilka länder vill du besöka och hur mycket kommer det att kosta dig? Asien till exempel är ju jättebilligt, när du väl tagit dig dit kan du leva med hög standard till en tredjedel av priset i Sverige. Om det känns bättre att planera dina resmål och dina aktiviteter; gör det! Kanske känns det bättre om du får med dig någon annan? Kolla om någon vill åka med dig! Kolla på Youtube och imitera andra som gör det du vill göra, du behöver inte uppfinna hjulet igen. Hur gick de tillväga? Du kanske till och med kan hitta något att jobba med på deltid när du reser runt eller jobbar på ditt eget kreativa projekt, bara för att ha en sidoinkomst. Du kan till exempel jobba som engelsk-/svenskalärare online, skapa content för andra hemsidor i form av foto / text eller göra andra små frilansjobb. Jag kommer att prata mer om det i ett senare inlägg.


Det känns också oftast bättre om du ställer dig själv frågan "vad är det värsta som kan hända" och har en plan för vad du ska göra om det händer. Jag tänkte att det värsta som kunde hända var att jag befann mig i ett annat land, inte hade hittat min passion och inte hade några pengar kvar. Men jag kunde ju faktiskt alltid komma tillbaka till Sverige när jag ville och jag kunde skaffa mig ett nytt jobb om det skulle behövas. Till och med ett skitjobb bara för att få ihop lite pengar. Inget beslut du tar behöver vara för evigt, du kan alltid ångra dig, ändra riktning eller börja om.


Vad som helst kan verkligen hända i livet men till viss del krävs det att man tar något steg i en annan riktning. Ta eget ansvar för din lycka och gör det du behöver för att hitta den.

Det här är applicerbart på alla områden och i alla åldrar. Går du i tankar att lämna din partner, starta företag, resa eller vad som helst - underlätta för dig själv genom att ta reda på vad DU behöver för att våga.


I nästa inlägg kommer jag prata om hur man hittar det man är 'menad' att göra.


Avslutar med ett YouTube-tips! "How to stop being a victim" från en fantastisk youtube-kanal som heter "actualized" - avsnittet handlar om att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen lycka. https://www.youtube.com/watch?v=5rey8B-yu5Y