How to find what you're 'meant' to do

Uppdaterat: 19 mars 2019

*Scroll down for Swedish* Now I may have bitten off more than I can chew by naming the post 'how to find what you're 'meant' to do', but based on my own experience trying to find this out for myself, I have realized that some questions have taken me closer to the answer. When I say 'what you are meant to do', I mean your passion, that's where you will find the greatest happiness and probably also the greatest success. Ask yourself these questions and analyze your answers:


1) What are your characteristics? Both 'good' and 'bad'

For me the answer to that is for example: fearless, creative, independent, passionate, energetic, curious, dominant, free, honest, impatient and fast-moving. Write down your own.


To analyze this; because I'm impatient I find it difficult for monotonous jobs and I need constant development. My curiosity, creativity, passion and energy need space to thrive and not be suffocated. My fearless, free, dominant sides make it difficult for me to work under other people or in environments where I feel tied up and restrained.


2) What have you previously worked with (and possibly studied)? What are the common denominators?

For me the answer is: sales person, assistant store manager, site manager, recruiter, consultant manager and self-employed. I have also studied entrepreneurship and communication / leadership.


The common denominators for me are staff management, coordination, development of departments and freedom to create where I am the person who takes the lead and responsibility while at the same time having free space to be creative. My studies are really in line with what I do and what I'm interested in, there is a reason as to why I studied those subjects.


3) What are you good at? Past performances? What comes natural to you?

For me, examples of achievements could be: conceptualization (I've built Saltyhair and Journex from being an idea to a finished product), leading staff and work (as in the gym and as a consultant manager), writing and graphic design (everything from this website to CVs and other things I create).


What comes naturally to you could for example be singing, drawing, painting, doing maths or playing computer games.

What you see in your past achievements are your strengths and the things that come natural to you do this for a reason.


4) What are your interests? Anything that you enjoy doing

My answers include: travel, training, cooking, nutrition, personal development, graphic design, writing, photo editing, speaking, coaching, modeling, building concepts, dancing.


From these I can put together some different combinations on what I could do for a living. For example, graphic design in combination with building concepts, traveling in combination with photo or personal development in combination with writing, speaking and coaching.


5) What are your important issues? Meaning 'deeper' than your interests, more like a calling

For me the answer would be: personal development, self-confidence & self-esteem where I can inspire and help others


By now you can probably see some patterns, you see the recurring things. They are recurring for a reason and will be for you as well.


6) What is important in your everyday life? How do you want your life to look in combination with a job

A job for me has to include freedom to travel, I want to be independent of place, have the freedom to control my own work and I want to be able to do consulting jobs or run my own business.

Write down what's important to you! For me, this probably means that I can't be employed.


7) Idealize different versions of yourself! Visualize different possible outcomes for your life

Depending on your interests and knowledge, there are probably different things that you could imagine doing in your life. Visualize them!

An outcome of your life might be that you are studying IT, freelancing as a consultant where you build websites while you travel the world?

Another outcome could be that you deepen your knowledge of photography, video and marketing and become our new great influencer?

What feels right? Say it out loud, visualize and see how it feels.


8) What would you do if you couldn't fail? Anything that comes to mind, no rules

Perhaps you would become Hollywood's next great actor? Start a successful restaurant? Become a racing car driver?


Usually your spontaneous feelings and thoughts are right. Your head will probably try to push it away or tell you that it's too difficult or impossible. So don't listen to your head when you ask yourself this question. Listen to your heart and your gut feeling.


-


This will be a really good mapping of yourself as a person, what you like to do and what you're good at. Write down and draw it on paper if needed and find all common denominators, they lead you in the right direction. Do it with a friend who can help you answer the questions if you find it difficult! Don't get angry because you don't 'know what you're doing' - it's a process. This is a great start.
 

Hur hittar man det man är 'menad' att göra?


Nu kanske jag har tagit mig vatten över huvudet genom att döpa inlägget till det här, men utifrån egen erfarenhet att försöka komma på det här så har jag insett att vissa frågor har tagit mig närmre svaret. När jag säger det du är 'menad' att göra så pratar jag om din passion, det är där du kommer att hitta den största lyckan och förmodligen framgången. Ställ dig själv de här frågorna och analysera dina svar:


1) Vad är dina egenskaper? Både 'bra' och 'dåliga'

För mig är svaret på det exempelvis: orädd, kreativ, självständig, passionerad, energisk, nyfiken, dominant, fri, ärlig, otålig, snabb. Skriv ned dina egna.


För att analysera; i och med min otålighet har jag svårt för monotona arbeten och jag behöver konstant utveckling. Min nyfikenhet, kreativitet, passion och energi behöver en plats där de får frodas, inte kvävas. Min orädda, fria, dominanta sida gör att jag har svårt att jobba under andra människor eller i miljöer där jag känner mig trängd.


2) Vad har du tidigare jobbat med (och ev. studerat)? Vad är den röda tråden?

För mig blev svaret: butikssäljare, bitr butikschef, platschef, rekryterare, konsultchef och egenföretagare. Jag har också studerat entreprenörskap och kommunikation/ledarskap.


Den röda tråden i arbete är arbetsledning med personal, koordinering, utveckling och skapande där jag är personen som tar ledning och behöver fritt utrymme och ansvar samtidigt som jag får vara kreativ. Mina studier är verkligen i riktning med vad jag gör och intresserar mig för, det finns ju en anledning till att jag studerat just det.


3) Vad är du duktig på? Tidigare prestationer? Vad faller dig naturligt?

För mig är exempel på prestationer: konceptualisering (jag har byggt Saltyhair och Journex från att vara idé till färdig produkt), leda personal och arbete (som på gymmet och som konsultchef), skriva och grafisk design (allt från den här hemsidan till CVn och annat jag skapar).

Det som faller dig naturligt kan vara exempelvis att sjunga, rita, måla, räkna matte eller spela datorspel.


Det man ser i dina tidigare prestationer är dina styrkor och det som faller dig naturligt gör det av en anledning.


4) Vad är dina intressen? Precis vad som helst som du gillar att göra Mina svar är bland annat: resa, träna, laga mat, näringslära, personlig utveckling, grafisk design, skrivande, fotoredigering, tala, coacha, stå framför kameran, bygga koncept, dansa


Här kan man hitta några olika alternativ till vad jag skulle kunna bygga vidare på. Exempelvis grafisk design i kombination med att bygga koncept, resa i kombination med foto eller personlig utveckling i kombination med att skriva, tala och coacha.


5) Vad är dina hjärtefrågor? De här är lite 'djupare' än dina intressen, mer som ett kall

För mig är svaret: personlig utveckling, självförtroende hos andra människor, inspirera och hjälpa andra


Börjar ni se mönstret? Många saker är återkommande av en anledning och kommer att vara det för dig också.


6) Vad är dina livskriterier? Hur vill du att ditt liv ska se ut i kombination med jobb

Ett jobb för mig måste innebär att jag kan resa, jag vill vara oberoende av plats, ha frihet att styra mitt eget arbete och jag vill kunna konsulta eller driva eget


Ta reda på dina livskriterier! För mig innebär det här tydligt att jag inte gör mig bra som anställd.


7) Idealisera olika versioner av dig själv! Hitta på olika möjliga outcomes för ditt liv

Beroende på dina intressen och kunskaper så finns det förmodligen olika saker som du skulle kunna tänka dig att göra i ditt liv, visualisera dem.

En outcome av ditt liv skulle kanske kunna vara att du studerar IT, frilansar som konsult där du bygger hemsidor samtidigt som du reser jorden runt?

En annan outcome skulle kunna vara att du fördjupar dina kunskaper i fotografi, video och marknadsföring och blir vår nya stora influencer?


Känn efter, vad känns mest i själen?


8) Vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas? Svara precis vad som helst, utan gränser Kanske skulle du bli Hollywoods nya stora skådis? Starta en framgångsrik restaurang? Bli racingförare?


Oftast är din spontana känsla och tanke rätt. Ditt huvud kommer förmodligen försöka tränga bort det eller intala dig själv att det är för svårt eller omöjligt. Så lyssna inte på huvudet när du ställer dig den här frågan.


-


Det här blir en slags kartläggning över dig som person, vad du gillar att göra och vad du är duktig på. Rita upp det på papper om det behövs och hitta alla gemensamma nämnare. De röda trådarna leder dig i rätt riktning. Gör det med en kompis som kan hjälpa dig att svara på frågorna om du tycker att det är svårt! Bli inte arg för att du inte fattar på en gång vad du 'ska göra' - det är en process. Det här är en jättebra början.