How to get a flat stomach

Uppdaterat: 30 dec. 2018

*Scroll down for Swedish* I bring you my most requested post - ’how to get a flat stomach’

This may sound strange, but I don’t focus that much on abdominal exercises when I work out. Why? Because you can't get a flat stomach by just doing situps.

To get a flat stomach you need to exercise in general, ab exercises are good for supplement if you want to get visual abs and strengthen your core, but if the goal is to get a flat stomach then it’s important to reduce the body fat.


How do you reduce the body fat then?

It’s important to vary your training with both strength and cardio. I hear many girls say that "I don’t want to lift too heavy because then I get too beefy" - no, it doesn’t work like that. I do strength training more than anything else and it builds muscle mass but in a neat way (I’m not too 'beefy' am I?). Also keep in mind that you use your abdominals all the time when you do eg. squats and lounges. The best part about increasing muscle mass is that you also increase your fat burn; muscle mass burns fat even when you rest. Then combine your strength training with cardio, running is good. If you are a morning person and one who can work out before breakfast (not me) then exercising before breakfast is good, because the body doesn’t have any food to take energy from, it targets the fat cells directly.


I can also say that you won't get a flat stomach by just exercising. When it comes to stomach fat, the diet is more important than anything else. That is partly because good food calms your intestines down, resulting in you feeling flatter around the stomach instead of swollen. It also applies because you really can't reduce your body fat without also reducing certain things in your diet.


Big no-nos are: wheat-based products such as pasta and all soft bread. Of course, sugar is not included in the food schedule at all, and remember that it’s not just snickers and buns that contain sugar, but also pre-cooked meals or fruit juices - they are stuffed with sugar. Alcohol should also be avoided - partly because it contains sugar and carbs but also because you often end up eating really bad food the same night or the day after.


Don't starve yourself though on either fat, carbohydrates or protein, choose the healthy options instead. For example, choose quinoa, bulgur or sweet potatoes for good carbohydrates, cottage cheese and avocados as good fats and chicken, fish, eggs or soy products as protein. Don't eat too much carbs though.


So to summarize:

- Reduce your total body fat if you want a flat stomach

- Strength training! Don’t be afraid to lift weights. Muscle mass burns fat

- Combine strength training with cardio training

- Avoid pasta, bread, sugar and alcohol

- Choose healthy versions of carbohydrates / fat / protein


Specific exercises will be presented later. The next post will be about how to train to get a nice round butt!


 

Hur får man en platt mage?


Här kommer det hittills mest efterfrågade inlägget. Hur tränar man för att få en platt mage?

Det här kommer kanske låta konstigt, men jag fokuserar inte speciellt mycket på just magövningar när jag tränar. Varför? För att du inte kan få en platt mage genom att bara göra situps.

För att få en platt mage behöver du träna generellt, magövningar är bra för att komplettera om du vill få magrutor och stärka bålen, men om målet är att få en platt mage så gäller det att minska kroppsfettet.


Hur minskar man kroppsfettet då? Det gäller att variera sin träning med både styrketräning och kondition. Jag hör många tjejer säga att "jag vill inte lyfta för tungt för då blir jag krallig" - nej, så funkar det inte. Jag styrketränar mer än något annat och det bygger muskelmassa men på ett snyggt sätt (jag är väl inte krallig?). Tänk också på att du tränar magen hela tiden när du kör t.ex. squats och utfall. Det bästa med att öka muskelmassan är att du då också ökar din fettförbränning, muskelmassan bränner nämligen fett även när du vilar. Så kombinera din styrketräning med kondition, till exempel löpning. Om du är en morgonpigg person och en sån som klarar dig utan frukost ett tag (inte jag) så är motion innan frukost bra, eftersom kroppen inte har någon mat att ta av så riktar den sig direkt mot fettcellerna.


Jag kan också säga att ingen kommer att få en platt mage genom att bara träna. När det kommer till fett på magen så är kosten viktigare än allt annat. Det gäller delvis för att bra mat lugnar ned magen, du kommer inte att känna dig svullen och generellt kommer du att känna dig plattare om magen. Det gäller också för att du inte kan minska ditt kroppsfett utan att också minska på vissa saker i din kost. Big no-no är: vetebaserade produkter såsom pasta och allt mjukt bröd. Socker är såklart inte med på matschemat och tänk då på att det inte bara gäller snickers och bullar utan även bland annat färdigrätter från Findus eller fruktjuicer - de är proppade av socker. Alkohol bör du också undvika. Svält dig inte på varken fett, kolhydrater eller protein, ät istället hälsosamma versioner. Välj exempelvis quinoa, bulgur eller sötpotatis som nyttiga kolhydrater, keso och avokado som nyttigt fett och kyckling, fisk, ägg eller sojaprodukter som protein.

Så för att sammanfatta:

- Minska kroppsfettet om du vill få en platt mage

- Styrketräna, var inte rädd för vikter. Muskelmassa bränner fett - Kombinera styrketräningen med konditionsträning

- Undvik pasta, bröd, socker och alkohol - Välj hälsosamma versioner av kolhydrater / fett / protein


Specifika övningar kommer senare. Nästa inlägg kommer handla om hur man tränar för att få en rund rumpa!