How we started Saltyhair

Uppdaterat: 15 maj 2019

*Scroll down for Swedish* It all started out as a funny thing, but as we took step by step everything suddenly became real...

When Josef and I came home from Ibiza we had a lot of packages waiting for us, filled with bikinis from different suppliers. We sat at home in the apartment we rented in and were super excited to see what had come. I had a bikini fashion show for Josef who was laughing his ass off, some bikinis were so horrible that not even recycling would take them. But then there were some bikinis we really liked - including NATAL and ARUBA. One of the suppliers delivered better quality and nicer looking products than the others, so we ordered more samples and started to build up a small storage at home.


The next thing on the list was to build the website, which we had started building in Ibiza that day in the coffe-shop. Since neither of us really knew how to code, we built the page in WIX, a great tool where you don’t really need to have any knowledge. We sat day in and day out with layout and texts. We also needed a logo, luckily Josef is an expert at photoshop so we managed to create one on our own. Since day one with Saltyhair, our idea has been to keep it "gerilla" as we call it. We didn't want to go big with a lot of costs to then maybe not sell a single bikini, we wanted to do everything ourselves. Everything can be solved along the way and it doesn’t always have to be perfect either.


We soon realized that we would need a lot of pictures, on the products but also on models wearing them. At this point we hadn’t even received all the bikinis we wanted to sell yet, so to get started we got pictures from the suppliers that we photoshoped into a background lol. It looked like this:


Saltyhair also needed a "story" - what do we do and above all - why? It’s harder than you think to express your true purpose in text but it also forced us to think, what was Saltyhair all about? When we started discussing it, it was clear.

1) The future is female! We want to create bikinis worn by strong, confident women who dare to be as extraordinary as they actually are. Our philosophy is that all women should embrace their self-confidence and beauty rather than hide it. Dare to be you!

2) Life is all about living on your own terms and doing what you really love. That's what we do with Saltyhair and we encourage everyone else to follow their dreams.


Read our whole story here.


So now we needed pictures on models. We started by trying to take pictures of me at home in the living room, but it looked way too vulgar and far too boring - Saltyhair is all about beaches and oceans. We realized we needed to travel again!


At the same time we also came up with the idea of ​​bringing Josef's sister Elena into the company, she’s a model and lives in Los Angeles. She's also a bikini fan and has good marketing channels. We asked her if she was interested in becoming a part of Saltyhair and she was completely on board. Elena is one of the 'Hollywood wives’ on the Swedish TV-show, could we use this in any way? She sold the idea of having a Saltyhair photoshoot in the show and now we suddenly had a planned date for filming with Saltyhair in ’Hollywood wives’. This felt completely absurd, everything happened so fast.


We booked tickets for LA and continued working on what we could back in Sweden. Now we had to do all the boring but necessary things. We started the company, found an accountant, VAT registered the company and went to a bank meeting to start a business account. Somewhere here we realized that there was no turning back. Up until now, we had really only taken a lot of steps without thinking about the next and without considering that we would actually be responsible for a real company with expenses and revenues. But now everything was real.

We came no further than this without pictures for the website. We couldn’t sell bikinis without model images, nor create content on social media. Fortunately, it was soon time for LA with both ’Hollywood wives’ and photoshoots for Saltyhair.


 

Hur vi startade Saltyhair Det hela började som en rolig grej men i och med att vi tog steg för steg blev allt plötsligt verkligt...

När jag och Josef kom hem från Ibiza hade vi fått massa små paket med bikinis från olika leverantörer. Vi satt hemma i lägenheten vi hyrde i Solna och var super excited för att se vad som hade kommit. Jag hade modevisning för Josef som höll på att skratta ihjäl sig, vissa bikinis var så hemska att typ inte ens återvinningen skulle ta emot dem. Men så kom det några bikinis vi gillade - bland annat NATAL och ARUBA. En av leverantörerna hade uppenbart bättre kvalitet än alla andra så vi beställde hem fler samples och började bygga upp ett litet lager hemma.


Nästa grej var att bygga klart hemsidan som vi hastigt hade påbörjat på Ibiza. Eftersom ingen av oss direkt kunde programmera så byggde vi hemsidan i WIX, ett grymt verktyg där man egentligen inte behöver ha någon förkunskap. Vi satt dag ut och dag in med layout och texter. Vi behövde också en logga, som tur är kunde Josef photoshop och vi lyckades skapa en på egen hand. Redan från start med Saltyhair var vår tanke att hålla det "gerilla" som vi kallade det. Vi ville inte gå in stort med massa kostnader för att sen kanske inte sälja en enda bikini, vi skulle göra det själva. Allt går att lösa och det behöver faktiskt inte heller vara perfekt.


Vi insåg att vi skulle behöva en massa bilder, på bikinisarna men även på modeller. För det första hade vi ju inte ens fått hem alla bikinis vi ville sälja, så för att komma igång fick vi bilder från leverantörerna som vi photoshopade in på en "snygg" bakgrund. Det såg ut typ såhär:


Saltyhair behövde också en "story" - vad är det vi gör och framförallt varför? Det är svårare än man tror att uttrycka sitt egentliga syfte i text men det tvingade oss också verkligen att tänka, vad är Saltyhair all about? När vi började diskutera så var det tydligt.


1) The future is female! Vi vill skapa bikinis som bärs av starka, självsäkra tjejer som vågar vara så extraordinära som de faktiskt är. Vår filosofi är att alla tjejer ska framhäva sin självsäkerhet och skönhet snarare än att gömma det. Våga vara dig!

2) Livet handlar om att leva på sina egna terms och att göra det man verkligen älskar. Det är det vi gör med Saltyhair och vi uppmuntrar på samma sätt alla andra att följa sina drömmar.


Läs hela vår story här.


Så nu behövde vi bilder på modeller. Vi började med att prova ta bilder på mig hemma i vardagsrummet men det blev liksom för "porrigt" och alldeles för tråkigt - Saltyhair skrek ju strand och hav. Vi insåg att vi behövde åka utomlands!


I samma veva kom vi på den idén att ta med Josefs syster Elena i företaget, hon är modell och bor i Los Angeles, dessutom är hon en bikinifantast och har bra kanaler för marknadsföring. Vi kollade med henne om hon var intresserad av att bli en del i Saltyhair och hon var helt ombord. Elena är ju en av Hollywoodfruarna, kunde vi använda det här på något sätt? Hon sålde in idén till TV3 och nu hade vi plötsligt ett planerat datum för inspelning med Saltyhair i Hollywoodfruar, det kändes helt absurt. Allt hände så snabbt.


Vi bokade biljetter till LA och fortsatte jobba på vårt håll här hemma. Nu var det alla tråkiga men nödvändiga saker som behövdes göras. Vi visste inte ens om vi skulle sälja nån bikini så vi ville inte starta ett AB - därför startade vi ett handelsbolag. Vi hittade en revisor, momsregistrerade bolaget och gick på bankmöte för att starta ett företagskonto med bankgironummer. Någonstans här så insåg vi att det inte fanns nån turning back. Fram till och med hit hade vi egentligen bara tagit en massa steg utan att tänka på nästa och utan en tanke på att vi faktiskt skulle sitta med ansvar för ett riktigt företag med utgifter och intäkter. Men nu var allt på riktigt.


Vi kom inte längre än så här utan bilder. Vi kunde inte sälja bikinis utan modellbilder, inte heller skapa ett innehåll på sociala medier. Som tur är så var det snart dags för LA med både inspelning av Hollywoodfruar och photoshoots för Saltyhair.