How it all started

Uppdaterat: 15 maj 2019

*Scroll down for Swedish*

In November 2017 I decided to quit my 9-5 job and booked a one-way ticket to Bali. In the blog I will tell you about everything that has happened since then - how I have started a bikini company and how I’m travelling around the world where I experience the most odd (and amazing) adventures. This was the beginning of everything.

Now this is gonna sound like a typical Hollywood movie where the main character quits his office job, books a one-way ticket to somewhere in Asia, meditates and changes his whole life. But yes, that was actually kind of what happened to me.


I had always lived in Stockholm, had nice friends, a wonderful family, boyfriend and a good job. I worked as a recruiter and human resources manager at a large staffing company with responsibility for over 100 consultants and it paid a salary that allowed me to do most things. Still, I had been walking around with the feeling that in some way I was just completely wrong. The autumn had arrived, the winter was coming and I commuted to and from my office that was on the other side of Stockholm. Every day I struggled more and more to feel happy and satisfied and I tried to convince myself that life was actually fun in some way, but I really couldn't. It wasn't fucking fun at all. This couldn't possibly be how life was supposed to be?


This wasn’t something that just popped up in my head one day, I had been feeling really down for a while and had gone through several depressions. Back and forth to the doctor with muscle pain due to stress, allergies I developed from nowhere, panic attacks with shortness of breath and here and there between psychologists where I tried everything from conversational therapy to CBT. Still, I didn't get any better.


So what was I supposed to do? Something really needed to happen because I was so deeply unhappy and none of it really was because of my job, my loved ones or even the depressing weather in Stockholm. I was deeply unhappy inside because I felt like I had no real purpose. Why did I really get up in the morning? What made me happy for real? I had a deep desire for something. It felt like I was living a big lie where I painted over my real self and my dreams with ideas about career, apartments and the all other things you "should" have and do. I really had all the ingredients for a perfect fake-life in the classic 'Swedish middle-class-style', and I didn't want ANY of it anymore. I didn't want to lie to myself.


So I decided to stop everything. One day I just went to work and told them I quit. Now there I was - confused, without a job and I didn't even have a plan, the only thing I knew was that I was gonna travel somewhere. How would I get money? What would happen now? And then?

Still, I was so confident that I had to take this step so I didn’t really care. I was going to do it anyways and solve everything along the way. I'm so happy I did it.

 

Hur allt började

I november 2017 bestämde jag mig för att sluta mitt 9-5 jobb och bokade en one-way ticket till Bali. Här i bloggen kommer jag att berätta om allt som hänt sedan dess - hur jag har startat företag och reser runt i världen där jag är med om massa udda äventyr. Det här var början till allt.

Nu kommer det här låta som en töntig Hollywoodfilm där huvudkaraktären säger upp sig från sitt kontorsjobb, bokar en one-way ticket till nånstans i Asien, mediterar och hela livet förändras. Men ja, det var faktiskt ändå typ det som hände mig.


Jag har alltid bott i Stockholm, hade fina vänner, familj, pojkvän och ett bra jobb. Jag jobbade som rekryterare och personalchef på ett stort bemanningsföretag med ansvar för över 100 konsulter och det betalade en lön som tillät mig göra det mesta. Ändå hade jag länge gått runt med känslan av att jag på något sätt bara var helt fel ute. Hösten hade kommit och vintern var påväg och jag pendlade till och från jobbet som låg på andra sidan Stockholm. Varje dag började bli mer och mer en kamp för att känna mig glad och nöjd och som att livet faktiskt var roligt ändå. Men det gick inte att intala mig själv det! Det var fan inte ett dugg kul. Det kunde inte vara så livet skulle kännas?


Det här var inget som kom på på en dag, jag hade länge mått dåligt och gått igenom ett flertal depressioner. Fram och tillbaka till läkaren med muskelvärk på grund av stress, allergier jag utvecklade från ingenstans, panikattacker med andnöd och hit och dit mellan psykologer där jag testade allt från samtalsterapi till KBT. Ändå blev jag inte bättre.


Så vad skulle jag göra? Något behövde verkligen hända för jag var så djupt olycklig och inget av det berodde egentligen på mitt jobb, mina nära eller ens på det deppiga vädret i Stockholm. Jag var djupt olycklig inombords för jag kände att jag saknade verkligt syfte. Varför gick jag egentligen upp på morgonen? Vad gjorde mig lycklig på riktigt? Jag hade en djup längtan efter något. Det kändes som att jag levde en stor lögn där jag målade över mitt verkliga jag och mina drömmar med idéer om karriär, bostadsrätt och alla andra saker man "ska ha". Jag hade verkligen alla ingredienser för ett perfekt låtsas-liv på klassiskt Svensson-vis, och jag ville inte ha NÅGOT av det längre. Jag ville inte ljuga för mig själv.


Så jag bestämde mig för att sluta med allt. En dag gick jag bara in på jobbet och sa upp mig. Där stod jag nu - förvirrad utan jobb och jag hade inte ens en plan, det enda jag visste var att jag skulle åka iväg. Hur skulle jag få pengar? Vad händer nu? Och sen?

Ändå var jag så säker på att jag var tvungen att ta det här steget så jag sket fullständigt i hur stressad det gjorde mig. Jag tänkte göra det ändå och ta allt som det kommer. Det löser sig. Och det gjorde det.