About passion

Uppdaterat: 2 jan. 2019

*Scroll down for Swedish* I met a friend the other day who spoke energetically (for what I think was about 2 hours) about where his career was going. He took a lot of interesting new steps in life right now and the more we talked, the more we both realized that he had clearly found what he wanted to do in life - it felt completely "right".


What was it that made it feel"right"?

In this job he would be able to fully focus on what he's good at and his best qualities would come to their right here. He's an incredibly social, characterful person who loves being in the center and to discuss and turn things. While receiving the attention he loves, he would also have the opportunity to build his own brand around his persona and the profession is also in line with what is truly deeply important to him. So it would allow him to use all of his strengths, probably already making him be ahead of other people.

The clearest sign of this being the right path though was the energy that came out of him when he talked about it. There was no trace whatsoever of anything other than energy, love and light in his eyes. He was fire and flames and he lost track of time, as did I because I was so convinced. I think he talked for two hours and got me genuinely interested in a subject that I would normally not spend a minute listening to. He was on fire. It was pure passion.

Later that evening we started talking about my ideas and plans and that what had just happened to him happened again, this time for me. I disappeared into my own world and I was unstoppable as I went on and on about thoughts, visions and plans. Now I was the one on fire - the same energy, love and light that I had seen in his eyes were now in mine. Again - passion.


We stared at each other, totally amazed by the force of passion. We sat there for a while, impressed by each other. After a while he said something; 'On one hand I'm so happy that I've found this, on the other hand I sometimes wonder if I really want to do it.'

I looked at him a little confused, I had just seen that it was so obvious he wanted to do it. "What do you mean?" I asked. He answered; "I'm terrified."

And from my own perspective I could completely understand what he meant when he said it. I felt the same thing. When something feels so obvious and "right" that you just feel it deep in your soul...it's fucking scary!! You have everything to lose - but above all - you have EVERYTHING to win. And those are the two extremes - both equally scary.


That's the thing about passion. Can you feel real passion without being afraid?


Passions come in different forms, take love for example - can you feel true love without passion? Without passion, it's just ... friendship? And can you feel passion without being vulnerable? The real, beautiful and deep is here. Without vulnerability, can it be true love and passion? Followed by the question, can you be vulnerable without being afraid? You reveal your soul, show your weaknesses and your dark sides and hope that the other person doesn't tear you apart and leave you there, bleeding.

If that's not scary, I don't know what is.


-


When you find your passion it will feel like it's always been obvious, just as with true love. You don't stand a chance against this force, it kind of tickles your entire body and soul.

The boring feeling of "having to work" doesn't exist when you work with something you are passionate about. It gives you so much energy that what you do is not really "work". You do something you love.


When we have figured out what we're passionate about, we should put all our time and energy into making it work, for our own sake. If something makes us become fire and flames with passion, how can we not do everything to achieve it and feel it over and over? Again, you have everything to lose BUT you also have EVERYTHING to win.


What if we were all working full time with what we're passionate about - if everyone was in the 'right place' and put their whole soul into their work because they really wanted to? Oh what a force!

Don't let yourself or the world miss out on your passion. Find what tickles your soul, both of excitement and of fear - and pursue it. I really believe we can change the world with this.
 

Om passion


Jag träffade en vän här om dagen som pratade energiskt (i vad jag tror var kanske 2 timmar) om vart hans karriär är påväg. Han tog så intressanta steg i livet just nu och ju mer vi pratade desto mer insåg vi båda att han helt klart hade kommit på vad han skulle göra i livet - det var helt ’rätt’.


Vad var det som antydde att han hade hittat ’rätt’?

Rent praktiskt så var det att alla hans positiva egenskaper skulle lyftas och komma tillrätta i den här rollen. Han är en otroligt social, karaktärsfull person som älskar att stå i centrum och att diskutera. Samtidigt som han får uppmärksamhet har han möjlighet att bygga upp sitt eget varumärke och yrket går dessutom i linje med vad som är viktigt för honom. Det skulle alltså tillåta honom att utnyttja alla sina styrkor.

Rent känslomässigt och det som var det tydligaste tecknet av allt var när han pratade om jobbet och framtiden. Det fanns inte ett spår av något annat än energi, kärlek och ljus i hans ögon. Han var eld och lågor och han tappade bort tiden, likaså jag eftersom jag var så övertygad. Han pratade i typ 2 timmar och fick mig genuint intresserad av ett ämne som jag i normala fall inte skulle ägna en minut åt att lyssna på. Han brann. Det var ren passion.


Senare under kvällen gick vi in på att prata om mina idéer och planer och det som precis hade hänt honom hände igen, den här gången för mig. Jag driftade iväg och pratade hejdlöst om tankar, visioner och planer. Nu brann jag precis så som han hade gjort alldeles nyss - samma energi, kärlek och ljus som jag såg i hans ögon fanns nu i mina. Återigen passion.

Vi tittade på varandra och bara kände hur coolt det var. Vi satt i det en stund, imponerade av varandra. Efter en stund sa han något; 'å ena sidan är jag så glad för att jag har hittat det här, å andra sidan funderar jag ibland på om jag verkligen vill göra det.’

Jag tittade på honom lite förvirrad, det var ju så självklart alldeles nyss. ’Vad menar du?’ frågade jag. Han svarade; ’jag är jätterädd.'

Och utifrån mitt eget perspektiv förstod jag precis var han menade när han sa så. Jag kände samma sak. När något känns så självklart och ’rätt’ hela in i själen så är det otroligt läskigt. Du har ju allt att förlora - men framförallt - du har ALLT att vinna.


Det är det som är grejen med passion. Kan du känna riktig passion utan att vara rädd?


Passioner kommer i olika former, ta kärlek till exempel - kan du känna äkta kärlek utan passion? Utan passion är det ju bara…vänskap?

Och kan du känna passion utan att vara sårbar? Det äkta, vackra och djupa finns här. Utan det, är det då äkta kärlek och passion?

Följt av frågan, kan du vara sårbar utan att vara rädd? Du blottar din själ, visar dina svaga och mörka sidor och hoppas att den andre inte sliter dig sönder och samman eller lämnar dig ensam. Om inte det är läskigt så vet jag inte vad.


-


När du hittar din passion så kommer det att kännas som att det alltid har varit självklart, precis som med äkta kärlek. Man har inte en chans mot den här kraften, det kittlar liksom i hela kroppen.

Den jobbiga känslan av att ’behöva jobba’ existerar inte när du jobbar med något du är passionerad för. Det ger dig energi så att du aldrig behöver känna att du ’jobbar’. Du gör något du älskar. När vi hittat vår passion så borde vi lägga ned all tid och energi på att få det att flyga, för vår egen skull. Om något får oss att brinna av passion, hur kan vi inte göra allt för att uppnå det? Återigen - du har allt att förlora MEN du har ALLT att vinna.


Tänk om vi alla sysslade med våra passioner på heltid - om alla var på 'rätt' plats och lade ned hela sin själ i sitt arbete för att de själva ville? Herregud vilken kraft!

Missunna inte dig själv eller världen att gå miste om DIN passion. Hitta det som kittlar i dig, både av spänning och av rädsla. Jag tror på riktigt att vi alla kan förändra världen med det.